Technická príprava výroby (TPV)

Technická príprava výroby, pre ktorú sa v praxi zaužívalo označenie TPV, je súbor vzájomne spojených činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne riešenie produktu, technológie a organizácie výroby v súlade s požiadavkami trhu, s vlastnými ekonomickými aj mimoekonomickými cieľmi podniku a to všetko v súlade s kapacitnými a technologickými možnosťami. Technická príprava výroby sa skladá z týchto 3 zložiek:

AMI Plus: Software pre riadenie a plánovanie výroby

 1. Konštrukčná príprava výroby

  pokračuje po návrhu výrobku a zahŕňa činnosti, ktoré súvisia s inováciami výrobku. Keďže sa jedná o pomerne dlhý cyklus, mal by byť optimálne krátený, z toho dôvodu je najlepšie zaistiť jej priebeh v samostatne kontrolovateľných etapách:

  • spracovanie návrhu výrobku,
  • konštrukčné riešenie výrobku, prípadne výroba a overenie prototypu,
  • spolupráca konštruktérov pri technologickej časti TPV a pri rozbehu výroby.

  Táto časť prípravy výroby musí obsahovať konštrukčnú výkresovú dokumentáciu a kusovník dielcov.

 2. Technologická príprava výroby

  má za úlohu rozhodnúť o spôsoboch premien východiskového materiálu do konečného výrobku. V rámci technologickej prípravy výrobku sa vypracováva pomerne rozsiahla dokumentácia, ktorá zachytáva popis postupu a nároky na jeho zaistenie. Jedná sa o materiálovú, pracovnú aj kapacitnú náročnosť výrobku. Tiež výrazne ovplyvňuje ekonomiku výroby. Táto časť TPV musí obsahovať pracovný postup, pracovnú návodku, nárezový plán a pracovné inštrukcie.

 3. Projektová príprava výroby

  zastrešuje aktivity, ktoré súvisia s výpočtom nákladov a ceny. Hlavným cieľom je minimalizovať náklady bez toho, aby sa narušili funkčné a estetické vlastnosti výrobku. Posledná časť TPV obsahuje výpočty spotreby materiálu v merných jednotkách, výpočty spotreby materiálu v nákladoch, výpočet mzdových nákladov a výpočet ceny. Pre kalkulácie technickej prípravy výroby môžete využiť program TPV výpočty Lite, ktorý je bezplatný pre nekomerčné účely.

Zháňate software na riadenie výroby? Ozvite sa.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2021