Čiarové kódy vo výrobe

V súčasnosti je čiarový kód najrozšírenejším spôsobom identifikácie objektov vo svete pre jeho jednoduchosť, dostupnosť, širokú podporu a cenu. Je zložený z tmavých a svetlých častí (bodov alebo čiar), ktoré strojovo reprezentujú údaje. Tieto údaje sú vo výrobnom procese načítavané pomocou čítačiek kódov a prenášané najčastejšie do centrálnej databázy. Najväčším prínosom pri využívaní čiarových kódov vo výrobe je eliminácia chýb človeka ak by dané údaje, ktoré sú načítavané čiarovým kódom zadával manuálne a sprehľadnenie toku materiálu vo výrobe.

Vo výrobnom procese je výhodné mať rôzne informácie počnúc tými z priebehu technologických procesov cez sledovanie konkrétnych vlastností materiálu, obalov, manipulačných zariadení až po napr. štádia spracovania materiálu, počtu kusov polovýrobkov na sklade alebo polohu vozidla prípadne stav manipulačných zariadení. Keďže požiadavka na informácie je získať ich čím skôr a čo najpresnejšie, je tu výrazná snaha o vylúčenie ľudského činiteľa z čo najväčšej časti procesu. Dôvodmi je snaha o zníženie počtu chybných informácií, neporovnateľne vyššia rýchlosť získania informácií a tiež ich rýchlejší prenos na ďalšie spracovanie a v neposlednom rade aj celkové zníženie nákladov. Tieto a mnohé ďalšie dôvody vedú k tomu, že spoločnosti čoraz častejšie využívajú automatizované získavanie informácií, kde sú radené aj systémy čiarového kódu.

Jedným z príkladov je tzv. E-Kanban, ktorého cieľom je eliminovať ručné zadávanie údajov alebo stratu kariet. Vďaka čiarovým kódom dokáže byť tento systém integrovaný do podnikového systému (pozri ERP- Enterprise Resource Planning) a v reálnom čase signalizovať požiadavky v dodávateľskom reťazci a zvýšiť jeho prehľadnosť. Čiarové kódy v prípade E-Kanban nahradzujú tradičné kanban karty. S obľubou sa čiarové kódy využívajú úspešne v automobilovom priemysle, kde každá súčiastka má svoj vlastný kód a po zamontovaní na konkrétne auto sa pomocou čiarového kódu nielen zapíše ako súčasť nového výrobku, ale súčasne sa odpíše zo skladu. Okrem toho vďaka čiarovým kódom sa uľahčuje výroba automobilov na zákazku, pretože systém po načítaní čiarového kódu automobilu a čiarového kódu operátora zobrazí operátorovi, čo má byť namontované v danom vozidle. Takto sa dá celá výroba automobilu aj spätne dosledovať. Operátor sa svojím čiarovým kódom identifikuje nielen na pracovnom mieste ale aj po príchode do práce, či pri platbe v závodnej jedálni.

Vo výrobe je čiarový kód zvlášť vhodný pre pásovú výrobu

Čiarový kód upevnený alebo vytlačený (záleží od druhu výrobku) na výrobku. Následne je snímaný napríklad laserovým snímačom. Za pomoci evidenčného systému je možné sledovať a kontrolovať tok výrobkov, počet vyrobených výrobkov, identifikovať pracovníka, ktorý vykonal sledovanú alebo kontrolovanú výrobnú operáciu, ale zabezpečiť aj automatizované dodávanie materiálu a pod.

S výrobou úzko súvisí skladovanie, kde je využitie čiarového kódu zvlášť opodstatnené. Každý skladovaný tovar je označený čiarovým kódom a tie sa snímajú pri príjme tovaru na sklad ako aj pri jeho výdaji. Vďaka tomu majú pracovníci dokonalý prehľad o aktuálnom stave skladových zásob, môžu sledovať minimálne množstvá a rýchlo ich doplniť, urýchliť celý proces expedície tovaru zo skladu a v neposlednom rade oveľa rýchlejšie vykonať v prípade potreby inventúru. Ak to charakter skladovaného tovaru dovolí, nemusí byť označený každý tovar, ale označí sa len regál s daným typom tovaru.

Najnovší trend je nahrádzanie čiarových kódov vo výrobe tzv. bezdrôtovými technológiami, ktoré rozširujú základné funkcie čiarových kódov aj o bezpečnostné funkcie (ochrana značky, overenie pravosti výrobku) ako aj bezdrôtové načítavanie výrobkov, ktoré podstatne zvyšuje efektivitu výrobného procesu napr. načítaním všetkých výrobkov na palete po prechode cez čítacie zariadenie bez potreby rozbalenia palety. Tieto technológie sú označované ako RFID.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023