Computer aided design (CAD systémy)

Počítačom podporované projektovanie (z angličtiny Computer-aided design alebo tiež Computer-aided drafting, skratka CAD) tvoria systémy pre podporu vytvárania, modifikácie, realizácie návrhov za použitia pokročilých grafických programov. Systémy CAD sa používajú v oblastiach automobilového, leteckého priemyslu, strojárenstva, stavebníctva, architektúry, dopravných stavieb, elektroniky a mnohých ďalších. Tento software je (spolu s CAE, CAM a CAP) subsystém počítačom podporovaného systému výroby - Computer Integrated Manufacturing.

Dnešný CAD software pozostávajú z dvoj-dimenzionálnych programov na návrh vektorových kriviek, alebo troj-dimenzionálnych programov pre modelovanie priestorových objektov a povrchov. Niektoré 3D CAD systémy tiež umožňujú rotáciu objektu v priestore, čo umožňuje nahliadnutie na navrhovaný objekt pod ktorýmkoľvek uhlom.

Najrozšírenejšie CAD systémy na trhu

Podmnožinou CAD systémov sú tzv. CAID systémy (Computer-aided industrial design), teda software, ktorý priamo pomáha pri vývoji produktu. Odlišnosť CAID oproti CAD systémov je najmä v tom, že CAID systémy pristupujú k návrhu omnoho viac koncepčne a menej technicky než CAD systémy. Okrem komerčných CAD systémov sú k dispozícii aj Freeware CAD nástroje.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023