Computer-aided engineering (CAE systémy)

Computer Aided Engineering (Slovensky Počítačová podpora inžinierstva) sú systémy, ktoré simulujú konštrukčné riešenia ešte pred zahájením samotnej výroby. Tieto systémy patriace do palety nástrojov CIM software podporujú inžinierske práce vo vývojovo-návrhových etapách.

CAE systémy sa využívajú ako analytické, výpočtové a simulačné prostriedky v oblasti inžinierstva. Ide napríklad o testovanie robustnosti dielcov, testovanie ich pevnosť, tepelné namáhanie, prúdenie a kinematika, simulácie súvisiace s odlievaním a vytváraním foriem súčiastok. Používajú sa najmä pre podporu rozhodovaní konštrukčných tímov v sektoroch automobilového, leteckého a lodiarskeho priemyslu. Cieľom je zníženie nákladov a času na vývoj produktov, zvýšením bezpečnosti a trvácnosti výrobných prvkov. V niektorých prípadoch sú CAE systémy schopné verifikovať design pomocou počítačových simulácií bez nutnosti testovania fyzického protoypu.

Najviac rozšírené CAE systémy:

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023